Fatal error: Class contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods

Błędy programistyczne są nieuniknione podczas tworzenia oprogramowania. Jednym z częstych błędów, które pojawiają się w językach programowania zorientowanych obiektowo, jest błąd „Fatal error: Class contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods”.

Ten błąd pojawia się wtedy, gdy klasa zawiera co najmniej jedną abstrakcyjną metodę, ale nie została zadeklarowana jako klasa abstrakcyjna lub nie zaimplementowano pozostałych metod abstrakcyjnych w klasie dziedziczącej.

Abstrakcyjne metody to takie, które nie posiadają implementacji w klasie bazowej i wymagają implementacji w klasach dziedziczących. Dzięki temu programista może zdefiniować metody, które muszą być zaimplementowane przez każdą klasę dziedziczącą, ale nie musi tworzyć implementacji dla każdej klasy dziedziczącej. Abstrakcyjne metody są szczególnie przydatne w przypadku tworzenia hierarchii klas, gdzie istnieje wspólny zestaw metod dla wszystkich klas dziedziczących.

Aby rozwiązać ten błąd, należy zadeklarować klasę jako abstrakcyjną lub zaimplementować brakującą metodę abstrakcyjną w klasie dziedziczącej. Istnieją dwie możliwości rozwiązania problemu:

 1. Zadeklaruj klasę jako abstrakcyjną:
abstract class Pojazd {
 // Deklaracja abstrakcyjnej metody
 abstract public function jedz();
}

class Samochod extends Pojazd {
 // Implementacja metody jedz() w klasie dziedziczącej
 public function jedz() {
  // kod
 }
}

W tym przypadku klasa Pojazd została zadeklarowana jako abstrakcyjna, co oznacza, że nie można tworzyć instancji tej klasy. Jednakże, klasa dziedzicząca Samochod zaimplementowała brakującą metodę abstrakcyjną jedz().

 1. Zaimplementuj brakującą metodę abstrakcyjną w klasie dziedziczącej:
abstract class Pojazd {
 // Deklaracja abstrakcyjnej metody
 abstract public function jedz();
}

class Samochod extends Pojazd {
 // Implementacja metody jedz() w klasie dziedziczącej
 public function jedz() {
  // kod
 }
}

// Utworzenie instancji klasy Samochod
$samochod = new Samochod();

W tym przypadku klasa Pojazd została zadeklarowana jako abstrakcyjna, ale nie zaimplementowano metody jedz() w tej klasie. Zamiast tego, klasa dziedzicząca Samochod zaimplementowała brakującą metodę jedz() i dzięki temu można utworzyć instancję klasy Samochod. W ten sposób zapewnia się, że wszystkie abstrakcyjne metody zdefiniowane w klasie bazowej są zaimplementowane w klasie dziedziczącej.

Ważne jest, aby pamiętać, że abstrakcyjne metody są tylko deklaracją, a nie implementacją. Oznacza to, że nie można tworzyć instancji klasy abstrakcyjnej, a jedynie klasy dziedziczącej po niej. Wszystkie abstrakcyjne metody muszą być zaimplementowane w klasie dziedziczącej przed utworzeniem instancji tej klasy.

Podsumowując, błąd „Fatal error: Class contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods” pojawia się wtedy, gdy klasa zawiera co najmniej jedną abstrakcyjną metodę, ale nie została zadeklarowana jako klasa abstrakcyjna lub nie zaimplementowano pozostałych metod abstrakcyjnych w klasie dziedziczącej. Aby rozwiązać ten błąd, należy zadeklarować klasę jako abstrakcyjną lub zaimplementować brakującą metodę abstrakcyjną w klasie dziedziczącej. Pamiętaj również, że abstrakcyjne metody są tylko deklaracją, a nie implementacją, i że nie można tworzyć instancji klasy abstrakcyjnej, a jedynie klasy dziedziczącej po niej.

Wprowadzenie do OOP w PHP

Programowanie obiektowe

Obecnie większość programistów korzysta z podejścia obiektowego do programowania, a programowanie obiektowe stało się jednym z najważniejszych trendów w branży informatycznej. PHP jest jednym z języków programowania, które wspiera programowanie obiektowe, a wraz z wydaniem w 2004r. wersji PHP 5, stało się to jeszcze bardziej widoczne. W tym artykule przedstawimy wprowadzenie do programowania obiektowego w PHP.

Czym jest programowanie obiektowe?

Programowanie obiektowe (OOP) to sposób tworzenia programów, który polega na modelowaniu rzeczywistych obiektów jako obiektów w programie. Programowanie obiektowe skupia się na obiektach i ich interakcjach ze sobą, zamiast na procedurach i funkcjach, co jest charakterystyczne dla programowania proceduralnego. W programowaniu obiektowym, programy składają się z obiektów, które są instancjami klas, a te z kolei definiują cechy i zachowania tych obiektów.

Klasy i obiekty w PHP

W PHP, klasa jest definiowana za pomocą słowa kluczowego „class” i może zawierać zmienne (nazywane właściwościami) oraz metody (funkcje). Klasa może być uważana za szablon do tworzenia obiektów. Obiekt jest instancją klasy, co oznacza, że jest to konkretny egzemplarz klasy, który może mieć swoje własne wartości dla właściwości i wykonuje metody klasy.

Przykład definiowania klasy i tworzenia obiektu

class Person {
 public $name;
 public $age;

 public function __construct($name, $age) {
  $this->name = $name;
  $this->age = $age;
 }

 public function greet() {
  echo "Hello, my name is " . $this->name . " and I am " . $this->age . " years old.";
 }
}

$person = new Person("John", 30);
$person->greet();

W powyższym przykładzie definiujemy klasę „Person„, która ma dwie właściwości – „name” i „age„, a także dwie metody – „__construct” i „greet„. Metoda „__construct” jest specjalną metodą, która jest wywoływana automatycznie, gdy tworzony jest nowy obiekt. Metoda ta ustawia wartości właściwości „name” i „age” dla danego obiektu. Metoda „greet” jest prostą metodą, która wyświetla powitanie z użyciem właściwości „name” i „age” danego obiektu.

Po zdefiniowaniu klasy, możemy stworzyć nowy obiekt, używając słowa kluczowego „new„. W tym przypadku tworzymy nowy obiekt „Person” o imieniu „John” i wieku „30„, a następnie wywołujemy metodę „greet” dla tego obiektu, która wyświetli powitanie z użyciem właściwości „name” i „age„.

Dziedziczenie klas w PHP

Dziedziczenie klas to jeden z najważniejszych konceptów w programowaniu obiektowym, który pozwala na tworzenie hierarchii klas, w których jedna klasa dziedziczy właściwości i metody z innej klasy, nazywanej klasą bazową lub nadrzędną. Dziedziczenie umożliwia tworzenie bardziej złożonych struktur klas, w których każda klasa może mieć swoje unikalne cechy, ale jednocześnie dziedziczyć zachowania i cechy od klasy bazowej.

Przykład dziedziczenia klas w PHP:

class Animal {
 public $name;
 public $sound;

 public function __construct($name, $sound) {
  $this->name = $name;
  $this->sound = $sound;
 }

 public function makeSound() {
  echo $this->name . " says " . $this->sound;
 }
}

class Dog extends Animal {
 public function __construct($name) {
  parent::__construct($name, "woof");
 }
}

$dog = new Dog("Buddy");
$dog->makeSound();

W powyższym przykładzie definiujemy klasę „Animal„, która ma dwie właściwości – „name” i „sound”, a także dwie metody – „__construct” i „makeSound„. Metoda „__construct” ustawia wartości właściwości „name” i „sound” dla danego obiektu. Metoda „makeSound” wyświetla dźwięk zwierzęcia z użyciem właściwości „name” i „sound„.

Następnie definiujemy klasę „Dog„, która dziedziczy po klasie „Animal„. Klasa „Dog” ma tylko jedną właściwość – „name„, ponieważ „sound” jest dziedziczony z klasy „Animal„. Klasa „Dog” ma również specjalną metodę „__construct„, która wywołuje metodę „__construct” z klasy „Animal” z wartością „woof” dla właściwości „sound„.

Na końcu tworzymy nowy obiekt „Dog” o imieniu „Buddy” i wywołujemy metodę „makeSound„, która wyświetli dźwięk psa z użyciem właściwości „name” i „sound„.

Podsumowanie

Wprowadzenie do programowania obiektowego w PHP pokazuje, jak programować z wykorzystaniem klas i obiektów, dziedziczenia klas i innych konceptów programowania obiektowego. Programowanie obiektowe umożliwia tworzenie bardziej złożonych programów, które są bardziej modularne i łatwiejsze do zrozumienia i utrzymania. PHP jest językiem programowania, który wspiera programowanie obiektowe, a wprowadzenie do programowania obiektowego w PHP może pomóc programistom w zrozumieniu podstawowych konceptów i technik programowania obiektowego w PHP.

Niezależnie od tego, czy programujesz w PHP czy w innych językach programowania obiektowego, ważne jest, aby zrozumieć podstawowe koncepty i techniki programowania obiektowego. Programowanie obiektowe może pomóc w tworzeniu bardziej złożonych programów, które są łatwiejsze do zrozumienia i utrzymania.

W PHP programowanie obiektowe jest szeroko stosowane, zwłaszcza w tworzeniu aplikacji internetowych i stron internetowych. Wielu programistów PHP używa frameworków takich jak Laravel, Symfony i CakePHP, które opierają się na programowaniu obiektowym i oferują narzędzia i funkcje, które ułatwiają programowanie z użyciem klas i obiektów.

Ważne jest, aby zacząć od nauki podstawowych konceptów programowania obiektowego, takich jak klasy, obiekty i dziedziczenie klas. Następnie można przejść do bardziej zaawansowanych technik, takich jak polimorfizm, abstrakcja i interfejsy. Pamiętaj również, że programowanie obiektowe to tylko jedna z wielu technik programowania, a dobre rozwiązanie programistyczne wymaga odpowiedniego użycia różnych technik i narzędzi w zależności od wymagań projektu.

Wprowadzenie do programowania obiektowego w PHP to tylko początek. Istnieją setki książek, kursów i tutoriali, które pomogą w pogłębianiu wiedzy na temat programowania obiektowego i jego zastosowań w PHP. Ważne jest, aby kontynuować naukę i eksperymentować z różnymi technikami, aby stać się lepszym programistą.

Programowanie od A do Z: Najlepsze zasoby do nauki

Programowanie jest wspaniałym sposobem na rozwijanie swoich umiejętności i tworzenie własnych aplikacji i programów. Jeśli jesteś zainteresowany nauką programowania, ale nie wiesz, od czego zacząć, ten artykuł jest dla Ciebie.

Oto kilka kroków, które pomogą Ci rozpocząć swoją przygodę z programowaniem:

 1. Wybierz język programowania. Przed rozpoczęciem nauki programowania, musisz wybrać język programowania, którego chcesz się uczyć. Popularne języki programowania to m.in. Python, Java, C++, JavaScript i Ruby.
 2. Znajdź darmowe zasoby edukacyjne. Istnieje wiele darmowych zasobów edukacyjnych, które pomogą Ci nauczyć się programowania. Oto kilka linków do takich zasobów:
 1. Znajdź mentorów lub społeczność. Nauka programowania jest łatwiejsza, gdy masz wsparcie i możesz dzielić się swoimi pytaniami i wątpliwościami z innymi. Możesz znaleźć mentora lub dołączyć do społeczności programistów, takich jak Reddit (https://www.reddit.com/r/learnprogramming/), Stack Overflow (https://stackoverflow.com/), lub GitHub (https://github.com/).
 2. Zrób projekt. Najlepszym sposobem na naukę programowania jest tworzenie własnych projektów. Znajdź pomysł na aplikację lub program i spróbuj go stworzyć. Im więcej projektów zrealizujesz, tym więcej będziesz umiał.

Te kroki pomogą Ci rozpocząć swoją przygodę z programowaniem. Pamiętaj, że nauka programowania

wymaga czasu i cierpliwości, ale jest też bardzo satysfakcjonująca. Gdy już opanujesz podstawy, będziesz mógł rozwijać swoje umiejętności i tworzyć coraz bardziej skomplikowane projekty.

Podsumowując, nauka programowania jest świetną inwestycją w swoją przyszłość i pozwala na rozwijanie swoich umiejętności i kreatywności. Wykorzystaj powyższe kroki i zasoby, aby rozpocząć swoją przygodę z programowaniem i stać się ekspertem w tej dziedzinie.

Powodzenia!